GayCamp och dina personuppgifter

I dataskyddsförordningen (GDPR) finns regler om hur, när och varför man får behandla personuppgifter. Som medlem i GayCamp hanteras dina personuppgifter i GayCamps medlemsregister i enlighet med dessa. GayCamp arbetar löpande för att möta högt ställda krav från medlemmar, revisorer, bidragsgivare.

 

Vilka personuppgifter registreras för medlemmar och givare?

När du blir medlem eller ger en gåva ger du oss rätt att registrera mobil, e-post, betalning av medlemsavgift, personnummer eller födelsedatum. Om du som medlem väljer att avsluta ditt medlemskap rensas dina personuppgifter bort men medlemsnummer, postnummer/postort sparas för statistisk och ekonomisk redovisning.

 

Syfte

Uppgifter från medlemsregistret används endast inom ramen för GayCamps verksamhet samt via av GayCamps anlitade aktörer för distribution av information och förfrågan om gåvor. Exempelvis till: medlemsbrev, årsmöteskallelser, sändlistor för e-post och SMS. GayCamp lämnar inte inte vidare uppgifter från medlemsregistret till tredje part.

Den som anser att GayCamp inte har vidtagit begärda åtgärder med sina personuppgifter har rätt att lämna in ett klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Att du lämnar efterfrågade personuppgifter till GayCamp är ett krav för att du ska beviljas, eller tillåtas förlänga medlemskap i GayCamp. Den som inte lämnar efterfrågade personuppgifter löper risken att ansökan om, eller förlängning av medlemskap inte kan beviljas.

 

Uppdaterat medlemsregister

Medlemmar i GayCamp får vid behov sina adressuppgifter uppdaterade annars skickas utskick till inaktuella adresser, vilket innebär onödiga kostnader, ett stort merarbete och att du som medlem inte får den information du önskar. Självklart kommer du som valt att inte få post skickad till dig ej få det även om din adress är uppdaterad.

 

Vem har åtkomst till medlemsregistret?

Personer med ansvar för medlemshantering administrerar medlemsregistret. Åtkomsten är strikt begränsad till det område som ansvaret gäller för. Ibland behöver vi hjälp med utveckling eller andra tjänster, då arbetar dessa under samma typ av sekretess som är beskriven ovan – dina uppgifter ska vara trygga hos oss.

Vi har en policy som säger att vi inte sparar personuppgifter som inte krävs för ändamålet. GayCamp har en rutin att personuppgifter efter avslutad relation om personuppgifterna inte är nödvändiga för att vi ska följa en annan lag. Har du frågor om detta kontakta oss på gaycamp.se så hjälper vi dig.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att hos GayCamp begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. 

Kontakta oss om du har frågor.

Personuppgiftsansvarig är GayCamp. Företrädare i personuppgiftsfrågor hos GayCamp är Styrelsen. 

Vill du veta vilka personuppgifter vi har sparade på dig som medlem kan du kontakta oss på gaycamp@gaycamp.se  för vidare instruktioner. Vill du avsluta ditt medlemskap och att vi tar bort dina personuppgifter ur vårt medlemssystem så kontaktar du oss på gaycamp@gaycamp.se. Är några uppgifter ofullständiga, missvisande eller felaktiga ändrar vi dem gärna åt dig, kontakta oss så hjälper vi dig!