Vårt nätverk

Föreningen GayCamp samarbetar och nätverkar med många olika organisationer.

Ladda ner

PDF: Ash Rehns Masteruppsats om GayCamp - Community Work with Gay and Bisexual Men On an International Summer Camp

Länkar

BP Bögarnas Paradis - ett projekt att motverka socialt utanförskap i gruppen bögar och bisexuella män samt transmän
Cinema Queer - Sveriges största internationella hbtq-filmfestival
Folkhälsomyndigheten - hivstrategin

Hiv idag - hiv idag är inte som igår - info på 12 språk
Hiv-Sverige - förbättrar livsvillkoren för personer som lever med hiv
Kärleksakuten - läkarstudenter om kärlek och sex

Noaks Ark - hivorganisation som sedan 1986 arbetar med att begränsa hivepidemin och dess konsekvenser
Posithiva Gruppen - för hiv+ män som har sex med män
RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter

RFSU - Riksförbundet för sexuell upplysning
Sentry- säkrare sex för män som har sex med män
Sexperterna- arbetar för förbättrad saxualhälsa på nätet, på barer och i parker

Stockholms mansmottagning - sex- och samlevnadsmottagning för män - info på 7 språk
TestPoint - Test för hiv och syfilis med snabbt provsvar för män som har sex med män
Venhälsan - En mottagning för män som har sex med män.