Vårt nätverk

Föreningen GayCamp samarbetar och nätverkar med många olika organisationer.

Ladda ner

PDF: Ash Rehns Masteruppsats om GayCamp - Community Work with Gay and Bisexual Men On an International Summer Camp

Länkar

BP Bögarnas Paradis - ett projekt att motverka socialt utanförskap i gruppen bögar och bisexuella män samt transmän
Folkhälsomyndigheten - hivstrategin
RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter
TestPoint - Test för hiv och syfilis med snabbt provsvar för män som har sex med män