Sommarlägret i korthet

Basgrupper

En sak som gör GayCamp så uppskattat är samtalen och tryggheten som uppstår i basgrupperna. När vi kommer till lägret blir vi indelade i basgrupper. En basgrupp består av 6-8 personer. I varje grupp ingår en deltagare från lägergruppen/styrelsen. Basgruppen träffas på förmiddagarna mellan frukost och lunch. Att delta i en basgrupp är obligatoriskt.

Föredrag

Ett av syftena med GayCamp är att verka för sexuell hälsa bland män som har sex med män (MSM). Det gör vi bland annat genom att ha föredrag om HIV och säkrare sex. Dessa föredrag hålls både på engelska och svenska. Genom att alla deltar på dessa föredrag får vi bidrag för vår verksamhet från Folkhälsomyndigheten och kan hålla nere lägeravgiften och erbjuda platser till reducerat pris. Att vara med och lyssna på dessa föredrag är därför obligatoriskt.

Trygghet

För GayCamp är det viktigt att alla känner sig trygga på lägret. Som i samhället i övrigt förväntas du under lägret bemöta andra med hänsyn och lyhördhet för deras personliga gränser och integritet. Det gäller till exempel fotografering, närkontakt och beröring. Vi ber dig också fråga personerna som är med på bilderna om lov innan du lägger upp foton och video på sociala media.

Egenskaper

För att kunna vara med på GayCamp så behöver man kunna föra en dialog med andra deltagare i grupp. Man behöver också kunna ta hand om sin personliga hygien, alltså ha rena kläder, duscha samt kunna städa sitt rum efter sig. 

 

En hel vecka

Det fina med GayCamp är den gemenskap och tillit som byggs upp under en hel vecka. När du anmäler dig till GayCamp anmäler du ditt deltagande för hela veckan. Varmt välkommen!