Föreningen söker fler som vill vara med och bidra

 

Föreningen GayCamp söker fler resurspersoner

Uppdraget går ut på att tillsammans med oss andra i styrelsen planera och bedriva ett sommarläger för hbt-män som äger rum en vecka varje sommar sen mer än 40 år tillbaka. Detta innebär att du b.la kan vara en resursperson under lägret där du får en del att vara ansvarig för. Det kan t.ex vara en aktivitet, hjälpa till med mat, transport eller något annat som gör lägret till en fantastisk plats med massa gemenskap och kärlek.

Låter detta intressant så tveka inte med att maila oss på gaycamp@gaycamp.se - skriv några rader om dig själv och eventuella frågor till oss.

Föreningen GayCamp

Föreningen GayCamp är en ideell frivillig organisation som leds av en styrelse på ca 7-10 personer. Styrelsen arbetar helt ideellt och består av personer med erfarenhet av att arrangera GayCamp-läger.

Vår verksamhet består i huvudsak av att arrangera sommarläger varje år. Varje höst har vi också en återträff för deltagare på årets sommarläger. Sedan 1983 har vi arrangerat sommarläger och 2023 firade vi 40 årsjubileum.

Vi vänder oss till Män som har Sex med Män (MSM) från hela landet och i alla åldrar, vilket ger berikande tillfällen att umgås över generationsgränserna med män med olika social bakgrund och kunna jämföra olika levnadsvillkor bland annat med tanke på landsbygd/stad och olika kulturer.

Genom ditt medlemskap bidrar du till föreningens arbete med att bland annat motverka HIV-spridning och erbjuda stöd till ungdomar och flyktingar i Sverige.

Föreningens syfte och mål

Att genom lägerverksamhet för Män som har Sex med Män (MSM) skapa homosociala nätverk och fördjupa relationer mellan män i olika åldrar och från olika bakgrunder och kulturer.

Att integrera ”dolda” MSM med män som är mer trygga och integrerade i sin homo-, bisexualitet och som transpersoner.

Att tillvarata bisexuella mäns och transpersoners intressen i det homo-/ heterosexuella samhället.

Att integrera MSM med olika etnisk bakgrund.

Att arbeta för att män med olika hiv- status, såväl hiv-negativa som hiv-positiva och män som inte vet sin status, ska kunna leva tillsammans.

Att främja sexuell hälsa bland MSM, dvs bedriva för gruppen relevant, saklig och icke-moraliserande information om säkrare sex för att förebygga hiv och andra sexuellt överförda infektioner (STI).

Att välkomna alla MSM oberoende av religion eller icke-religion. GayCamp ser gärna att religions- och livsåskådningsfrågor diskuteras, men förhåller sig helt neutral i dessa frågor.

Att skapa en homosocial mötesplats som ej är beroende av ekonomisk förmåga eller kommersiella miljöer med alkoholkonsumtion.

Att bereda möjlighet för fysiskt och psykiskt funktionshindrade MSM att delta i den homosociala gemenskapen.