Länkar

Vårt nätverk

Föreningen gayCamp samarbetar och nätverkar med många olika organisationer. GayCamp arrangerar läger i samarbete med Studiefrämjandet - sedan 2008.

Ladda ner

PDF: Ash Rehns Masteruppsats om GayCamp - Community Work with Gay and Bisexual Men On an International Summer Camp

Länkar

Äldrekollo – aktiviteter och gemenskap på dina villkor | Stockholms Stadsmission
Folkhälsomyndigheten - hivstrategin
Lafa, Landstinget förebygger aids

RFSL - filmer om Smittfri hiv
Noaks Ark - hivorganisation som sedan 1986 arbetar med att begränsa hivepidemin och dess konsekvenser
Posithiva Gruppen - för hiv+ män som har sex med män

Hiv idag - hiv idag är inte som igår - info på 12 språk
Hivportalen - för dig som arbetar med hiv/sti-prevention och sexuell hälsa
Hiv-Sverige - förbättrar livsvillkoren för personer som lever med hiv

StopHiv.nu
Sentry- säkrare sex för män som har sex med män
Fritt fram - sexuell läggning på jobbet

Kärleksakuten - läkarstudenter om kärlek och sex
Stockholms mansmottagning - sex- och samlevnadsmottagning för män - info på 7 språk
Hela Hälsingland - Hälsingetidningarnas webbsajt gör reportage från 2012 års läger