Länkar

Vårt nätverk

Föreningen GayCamp samarbetar och nätverkar med många olika organisationer.

Ladda ner

PDF: Ash Rehns Masteruppsats om GayCamp - Community Work with Gay and Bisexual Men On an International Summer Camp

Länkar

BP Bögarnas Paradis - ett projekt att motverka socialt utanförskap i gruppen bögar och bisexuella män samt transmän
Cinema Queer - Sveriges största internationella hbtq-filmfestival
Fritt fram - sexuell läggning på jobbet
Folkhälsomyndigheten - hivstrategin

Hela Hälsingland - Hälsingetidningarnas webbsajt gör reportage från 2012 års läger
Hiv idag - hiv idag är inte som igår - info på 12 språk
Hiv-Sverige - förbättrar livsvillkoren för personer som lever med hiv

Hivportalen - för dig som arbetar med hiv/sti-prevention och sexuell hälsa
KCSH - Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa (tidigare Lafa)
Kärleksakuten - läkarstudenter om kärlek och sex

Noaks Ark - hivorganisation som sedan 1986 arbetar med att begränsa hivepidemin och dess konsekvenser
Posithiva Gruppen - för hiv+ män som har sex med män
Preventhiv - svaren på dina frågor om hiv och testning

RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter
RFSU - Riksförbundet för sexuell upplysning
Sentry- säkrare sex för män som har sex med män

Sexperterna- arbetar för förbättrad saxualhälsa på nätet, på barer och i parker
Stockholms mansmottagning - sex- och samlevnadsmottagning för män - info på 7 språk
TestPoint - Test för hiv och syfilis med snabbt provsvar för män som har sex med män

Venhälsan - En mottagning för män som har sex med män.